Skip to main content
PL | EN

Żywa woda

water planet

Hipoteza o tym, że historia wszechświata, od pojawienia się cząstek elementarnych do narodzin galaktyk, została zapisana w "pamięci" pojedynczej kropli wody, zyskuje coraz większe poparcie w dowodach gromadzonych przez naukowców. Wykorzystują oni tę nową wiedzę do rozwiązywania problemów natury teoretycznej i praktycznej, ale do tej pory nikt nie zdołał w pełni rozkodować, co kryje się w "pamięci" wody.